Sprawozdanie roczne za rok 2021

Europejska Unia Prywatnego Szkolnictwa Wyższego (EUPHE) jest europejską organizacją koordynujacą krajowe stowarzyszenia uczelni niepublicznych z Austrii, Francji, Niemiec, Irlandii, Polski, Portugalii, Słowenii i Hiszpanii. Jest to międzynarodowe stowarzyszenie non-profit na mocy prawa belgijskiego z siedzibą w Brukseli, zarejestrowane w załączniku B Moniteur Belge jako „association international sans but lucratif” pod numerem 715444977.

Jej statutowym celem jest:

  • wymiana doświadczeń i standardów dobrej nauki w niepublicznym szkolnictwie wyższym
  • wypracowanie wspólnego stanowiska uczelni niepublicznych w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (EHEA)
  • reprezentowanie interesów uczelni niepublicznych wobec Unii Europejskiej, Rady Europy, UNESCO i innych władz międzynarodowych zajmujących się szkolnictwem wyższym
  • monitorowanie polityki w zakresie szkolnictwa wyższego w krajach UE oraz inicjatyw europejskich w tej dziedzinie

Czytaj więcej o Sprawozdanie roczne za rok 2021 (EN)