Kim jesteśmy

Sojusz Niepublicznych Szkół Wyższych w Europie

01

Nasza misja

Niezależne uniwersytety odzwierciedlają różnorodność europejskiego systemu szkolnictwa wyższego i wspierają swobodę wyboru studentów i nauczycieli.

Oferują one szeroki wachlarz możliwości studiowania na najwyższym poziomie naukowym i dydaktycznym.

Niezależne od państwa instytucje szkolnictwa wyższego zapewniają studentom wartość dodaną, wzmacniając jednocześnie działanie europejskiego systemu szkolnictwa wyższego. Pomagają one lepiej sprostać technicznym, gospodarczym i społecznym wyzwaniom Europy w kontekście zglobalizowanego świata, promując w ten sposób wartości takie jak integracja społeczna, doskonałość akademicka, wolność i demokracja.

Więcej o nas

Zaangażuj się

Dekalog

10 powodów, dla których niepubliczne szkolnictwo wyższe (PHE) jest ważne dla Europy oraz pięć oczekiwań wobec UE i rządów europejskich

Dowiedz się więcej

Rada Dyrektorów

Zarząd jest odpowiedzialny za codzienną działalność stowarzyszenia. Składa się z minimum pięciu i maksimum jedenastu członków wybieranych spośród członków.

Dowiedz się więcej

Zostań członkiem

Wnioski o członkostwo pełne lub korporacyjne składa się na piśmie do Komitetu Wykonawczego

Dowiedz się więcej

Wiadomości i historie

Przewodniczący
Sprawozdanie

Szanowni Państwo, Ponieważ jest to moje ostatnie spotkanie EUPHE w roli Przewodniczącego, przedstawię krótkie podsumowanie naszej działalności w ciągu ostatnich dwóch lat. Po fazie założycielskiej […]

Oświadczenie bolońskiej grupy kontynuacyjnej

EUPHE zdecydowanie popiera oświadczenie Bolońskiej Grupy Monitorującej w sprawie konsekwencji rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Uniwersytety niepaństwowe, jako żywy wyraz wartości europejskiego społeczeństwa obywatelskiego w szkolnictwie […]

ETS podjął ważną decyzję na korzyść uczelni niepaństwowych

ETS ponownie podjął ważną decyzję na korzyść uczelni niepaństwowych. Łotewski Sąd Konstytucyjny zwrócił się do ETS z pytaniem, czy ustawodawstwo krajowe, które wymaga, aby instytucje […]

Członkowie

Hiszpania

Asociacion Española de Escuelas de Negocios (AEEN)

AEEN jest krajowym hiszpańskim stowarzyszeniem prywatnych szkół biznesu, założonym w 2008 roku przez 11 szkół. Jego celem jest przyczynienie się w sposób kolegialny do procesu rozwoju zarządzania poprzez profesjonalne programy magisterskie, które umożliwiają ich studentom uzyskanie wysoce efektywnych wyników biznesowych. Obecnie w skład stowarzyszenia wchodzą 62 szkoły członkowskie, kształcące 63.000 studentów na 1300 programach i 603.000 absolwentów.

Visit now
Portugalia

Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado (APESP)

APESP jest krajowym portugalskim stowarzyszeniem niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego uznanych za działające w interesie publicznym na mocy przepisów prawnych dotyczących instytucji szkolnictwa wyższego. Obecnie zrzesza około 60 członków, którzy kształcą około 74 000 studentów na ... programach.

Visit now
Austria

Österreichische Privatuniversitäten Konferenz (ÖPUK)

ÖPUK jest krajową austriacką konferencją prywatnych szkół wyższych. Obecnie liczy 16 członków, z około 220 kierunkami studiów i ponad 18 000 studentów.

Visit now
Słowenia

Skupnost Samostoijnih Visokošolskih Zavodov (SSVZ)

SSVZ jest krajowym słoweńskim stowarzyszeniem niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego i jest oficjalnie uznawany przez rząd jako jego przedstawiciel. Obecnie ma 35 członków z około .... studentów na .... programach.

Visit now
Polska

University of Social Sciences and Humanities (SWPS)

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny jest jednym z wiodących polskich uniwersytetów prywatnych, założonym w 1996 roku. Obecnie posiada 5 kampusów w głównych miastach Polski, gdzie studiuje ponad 17.000 studentów na 35 programach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Visit now
Irlandia

The Higher Education Colleges Association (HECA)

HECA jest krajowym irlandzkim stowarzyszeniem szanowanych i niezależnych prywatnych dostawców wysokiej jakości edukacji wyższej. Została założona w 1991 roku i obecnie posiada 12 szkół wyższych z 27.000 studentów NA 379 programach zatwierdzonych przez QQI i około 127.000 absolwentów.

Visit now
Francja

Union Des Grandes Écoles Indépendantes
(UGEI)

UGEI jest jednym z krajowych francuskich stowarzyszeń niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego, założonym w 1993 roku, z 37 szkołami członkowskimi, wśród nich 14 szkołami biznesu, 22 szkołami inżynieryjnymi i 1 szkołą projektowania, i z około 81.000 studentów na ....programach.

Visit now
Francja

Union Des Nouvelles Facultés Libres
(UNFL)

UNFL jest jednym z krajowych francuskich stowarzyszeń niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego, założonym w 2004 roku

Visit now
Niemcy

Verband Privater Hochschulen e.V.
(VPH)

VPH jest narodowym niemieckim stowarzyszeniem niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego, założonym w 2004 roku. Obecnie liczy około 82 członków, którzy kształcą około 263.000 studentów na ponad 1200 programach.

Visit now