Korzystając z tej strony, akceptujesz wykorzystanie swoich informacji w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

Odpowiedzialność za dane osobowe

  • Tożsamość: Unia Europejska Prywatne szkolnictwo wyższe, ASBL. (BE 715.444.977)
  • Adres: Rue Belliard 20, 1 – 1040 Bruksela (Belgia)
  • Numer telefonu: +330 140 650 933
  • E-mail: direccion@aeen.org

Zbieranie informacji

European Union Private Higher Education (od teraz „EUPHE”) nie prosi o podanie danych osobowych, aby odwiedzić stronę internetową.

Dane osobowe, które EUPHE będzie zbierać od użytkowników są gromadzone poprzez:

  • Formularz wniosku o kontakt, w tym imię i nazwisko, e-mail i adres
  • Wiadomości e-mail są wysyłane na adresy e-mail EUPHE, w tym wszelkie informacje, które użytkownik może nam przekazać w komunikacji
  • Subskrypcja newslettera EUPHE
  • Informacje o wizytach na stronie internetowej, w tym, ale nie wyłącznie, adres IP, używana nawigacja, lokalizacja, kraj, wejścia na stronę internetową i źródła, do których uzyskano dostęp.

Możemy również przechowywać i utrzymywać wszelkiego rodzaju treści dostarczane w blogach, forach, wiki oraz innych aplikacjach i usługach, które mogą promować się poprzez media społecznościowe.

EUPHE nie pyta o wrażliwe informacje użytkowników, takie jak dane związane z rasą lub pochodzeniem etnicznym, przekonaniami religijnymi, karalnością, zdrowiem fizycznym lub psychicznym, czy orientacją seksualną.

Wykorzystanie informacji

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celach promocyjnych, lub do wysyłania informacji związanych z usługami świadczonymi przez naszych członków, oraz podmioty współpracujące z EUPHE, które uważamy, że mogą Państwa zainteresować. Możemy również skontaktować się z Państwem w celu uzyskania informacji zwrotnej na temat usług świadczonych przez podmioty w ramach EUPHE dla celów rynkowych lub innych celów badawczych.
Poprzez subskrypcję biuletynu, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie tej publikacji oraz informacji pochodzących z działalności EUPHE, jej członków i podmiotów współpracujących, takich jak promocja usług, zaproszenia na wydarzenia, informacje o działaniach lub inne informacje, które uznamy, że mogą Państwa zainteresować.

Państwa dane osobowe mogą być również wykorzystane w celu ochrony praw i własności naszej i naszych użytkowników, oraz w celu podporządkowania się procesowi prawnemu.

Oprócz korzystania z praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu w dowolnym momencie, użytkownik może zażądać, abyśmy zaprzestali wysyłania wiadomości e-mail lub innych komunikatów, które są generowane w odpowiedzi na rejestrację użytkownika na tej stronie.

Ujawnianie informacji osobom trzecim

W przypadku, gdy jest to wymagane przez jakiekolwiek prawo lub władze lub osoby trzecie, które mogą potrzebować go do spełnienia jakiegokolwiek obowiązku prawnego lub żądania, dane osobowe mogą być ujawnione.

Przekazując informacje za pośrednictwem tej strony internetowej, odwiedzający akceptuje klauzule opisane powyżej.

Informacje dziennika, pliki cookie i sygnały nawigacyjne

Niniejsza strona gromadzi standardowe informacje dziennika internetowego, w tym adres IP, typ i język przeglądarki, czas dostępu i adresy stron, z których nastąpiło przekierowanie. Informacje te są przekazywane do Google LLC, poprzez umowę Tarcza Prywatności UE-USA.

Aby zapewnić, że ta strona jest dobrze zarządzana i ułatwić lepszą nawigację, my lub nasi dostawcy usług mogą również używać plików cookie (małych plików tekstowych przechowywanych w przeglądarce użytkownika) lub sygnalizatorów WWW (obrazów elektronicznych, które umożliwiają tej stronie internetowej do liczenia odwiedzających, którzy uzyskali dostęp do określonej strony i dostępu do niektórych plików cookie) do zbierania danych zbiorczych. Dodatkowe informacje o tym, jak używamy plików cookie i innych technologii śledzenia oraz jak można je kontrolować, można znaleźć w naszej informacji o plikach cookie.

Blogi, fora, wiki i inne media społecznościowe

Niniejsza Witryna może zawierać różne blogi, fora, wiki i inne aplikacje lub usługi mediów społecznościowych, które umożliwiają dzielenie się treściami z innymi użytkownikami (zwane łącznie „Aplikacjami mediów społecznościowych”). Wszelkie dane osobowe lub inne informacje przekazywane przez użytkownika do jakiejkolwiek Aplikacji mediów społecznościowych mogą być odczytywane, gromadzone i wykorzystywane przez innych użytkowników danej Aplikacji mediów społecznościowych, nad którymi mamy niewielką lub żadną kontrolę. Dlatego też nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie, niewłaściwe wykorzystanie lub sprzeniewierzenie przez innych użytkowników jakichkolwiek danych osobowych lub innych informacji, które użytkownik udostępnia w jakiejkolwiek Aplikacji Mediów Społecznościowych.

Dostęp do informacji

Odwiedzający, którzy chcieliby zażądać dostępu do swoich informacji, zaktualizować swoje dane lub zrezygnować z subskrypcji, powinni skontaktować się z usługami webmastera za pośrednictwem tego e-maila. We wszystkich przypadkach będziemy traktować wnioski o dostęp do informacji lub zmianę informacji zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Bezpieczeństwo informacji

Mamy w miejscu rozsądnych standardów handlowych technologii i bezpieczeństwa operacyjnego w celu ochrony wszystkich informacji dostarczonych przez odwiedzających za pośrednictwem tej strony internetowej z nieautoryzowanego dostępu, ujawnienia, zmiany lub zniszczenia.

Zmiany w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

Możemy od czasu do czasu modyfikować lub zmieniać niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności według własnego uznania. Gdy wprowadzimy zmiany w niniejszym Oświadczeniu, zmienimy datę zmiany na górze tej strony, a takie zmienione lub poprawione Oświadczenie o ochronie prywatności będzie obowiązywać w odniesieniu do Ciebie i Twoich informacji od daty zmiany. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w celu uzyskania informacji o tym, jak chronimy Państwa informacje.

Pytania odwiedzających

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Twojej prywatności podczas korzystania z tej Witryny, prosimy o skierowanie ich do usług webmastera za pośrednictwem poczty elektronicznej.