Letno poročilo 2021

Evropska zveza zasebnega visokega šolstva (EUPHE) je evropska krovna organizacija nacionalnih združenj nedržavnih univerz iz Avstrije, Francije, Nemčije, Irske, Poljske, Portugalske, Slovenije in Španije. Je mednarodno neprofitno združenje po belgijski zakonodaji s sedežem v Bruslju, ki je registrirano v prilogi B Moniteur Belge kot “association international sans but lucratif” pod številko715444977.

Njegov zakonsko določen namen je:

  • izmenjava izkušenj in standardov dobre znanosti v nedržavnem visokem šolstvu.
  • oblikovanje skupnih stališč nedržavnih univerz v evropskem visokošolskem prostoru (EHEA).
  • zastopanje interesov nedržavnih univerz pri Evropski uniji, Svetu Evrope, Unescu in drugih mednarodnih organih, ki se ukvarjajo z visokim šolstvom.
  • spremljanje visokošolskih politik v državah EU in evropskih pobud na tem področju.

Preberite več o letnem poročilu za leto 2021 (EN)