Kdo smo

Zavezništvo nedržavnih visokošolskih institucij v Evropi

01

Naše poslanstvo

Neodvisne univerze so izraz raznolikosti evropskega visokošolskega sistema in podpirajo svobodno izbiro študentov in učiteljev.

Ponujajo najrazličnejše možnosti študija na vrhunskem področju znanosti in didaktike.

Državno neodvisne visokošolske ustanove zagotavljajo dodano vrednost študentom in hkrati krepijo uspešnost evropskega visokošolskega sistema. Pomagajo bolje reševati tehnične, gospodarske in družbene izzive Evrope v globaliziranem svetu ter tako spodbujajo vrednote socialne vključenosti, akademske odličnosti, svobode in demokracije.

Več o nas

Vključite se

Dekalog

10 razlogov, zakaj je zasebno visoko šolstvo pomembno za Evropo, in pet zahtev za EU in evropske vlade

Preberite več

Odbor direktorjev

Odbor direktorjev je odgovoren za tekoče poslovanje združenja. Sestavlja ga najmanj pet in največ enajst članov

Preberite več

Postanite član

Vloge za polnopravno ali korporativno članstvo se predložijo v pisni obliki izvršnemu odboru.

Preberite več

Novice in zgodbe

Predsednik
Poročilo

Dragi vsi, ker je to moje zadnje srečanje v vlogi predsednika EUPHE, bom na kratko povzel naše dejavnosti v zadnjih dveh letih. Po ustanovni fazi […]

Izjava skupine za spremljanje bolonjskega procesa

EUPHE odločno podpira izjavo bolonjske skupine za spremljanje o posledicah ruske invazije v Ukrajino. Nedržavne univerze so kot izrazit izraz vrednot evropske civilne družbe v […]

Sodišče EU je sprejelo pomembno odločitev v korist nedrža...

Sodišče EU je ponovno sprejelo pomembno odločitev v korist nedržavnih univerz. Latvijsko ustavno sodišče je SES vprašalo, ali je nacionalna zakonodaja, ki od visokošolskih ustanov […]

Člani

Španija

Asociacion Española de Escuelas de Negocios (AEEN)

AEEN je špansko nacionalno združenje zasebnih poslovnih šol, ki ga je leta 2008 ustanovilo 11 šol z namenom, da na kolegialen način prispevajo k procesu razvoja menedžmenta s strokovnimi magistrskimi programi, ki njihovim študentom omogočajo doseganje visoko učinkovitih poslovnih rezultatov. Trenutno ima 62 šol članic s približno 63.000 študenti v 1300 programih in 603.000 diplomanti.

Visit now
Portugalska

Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado (APESP)

APESP je portugalsko nacionalno združenje nedržavnih visokošolskih zavodov, ki so v skladu z zakonsko ureditvijo visokošolskih zavodov priznani kot javni interes.Trenutno ima približno 60 članic s približno 74.000 študenti v.... programih.

Visit now
Avstrija

Österreichische Privatuniversitäten Konferenz (ÖPUK)

ÖPUK je avstrijska nacionalna konferenca zasebnih univerz. Trenutno ima 16 članic s približno 220 študijskimi programi in več kot 18.000 študenti.

Visit now
Slovenija

Skupnost Samostoijnih Visokošolskih Zavodov (SSVZ)

SSVZ je slovensko nacionalno združenje nedržavnih visokošolskih zavodov in je uradno priznano s strani vlade kot njihov predstavnik. Trenutno ima 35 članic s približno ....študenti v ....programih.

Visit now
Poljska

University of Social Sciences and Humanities (SWPS)

SWPS je ena vodilnih poljskih nedržavnih univerz, ustanovljena leta 1996, s trenutno 5 kampusi v večjih mestih na Poljskem z več kot 17.000 študenti v 35 dodiplomskih, podiplomskih in doktorskih programih.

Visit now
Irska

The Higher Education Colleges Association (HECA)

HECA je nacionalno irsko združenje uglednih neodvisnih zasebnih ponudnikov kakovostnega visokošolskega izobraževanja. Ustanovljeno je bilo leta 1991 in trenutno ima 12 visokih šol članic, ki imajo 27.000 študentov v 379 programih, potrjenih s strani QQI, in približno 127.000 diplomantov.

Visit now
Francija

Union Des Grandes Écoles Indépendantes
(UGEI)

UGEI je eno od francoskih nacionalnih združenj nedržavnih visokošolskih ustanov, ustanovljeno leta 1993, s 37 šolami članicami, med katerimi je 14 poslovnih šol, 22 inženirskih šol in 1 šola za oblikovanje s približno 81.000 študenti v ....programih.

Visit now
Francija

Union Des Nouvelles Facultés Libres
(UNFL)

UNFL je eno od francoskih nacionalnih združenj nedržavnih visokošolskih ustanov, ustanovljeno leta 2004. Trenutno ima pet članic, ki ponujajo 58 diplom, vključno z licencami, magisteriji in dvojnimi diplomami.

Visit now
Nemčija

Verband Privater Hochschulen e.V.
(VPH)

VPH je nemško nacionalno združenje nedržavnih visokošolskih ustanov, ustanovljeno leta 2004. Trenutno ima približno 82 članic, ki v več kot 1200 programih izobražujejo približno 263.000 študentov.

Visit now