Spoznajte
kdo smo

Evropska zveza zasebnega visokega šolstva (EUPHE) je evropska mreža nedržavnih visokošolskih ustanov. Zastopamo približno 700 nedržavnih visokošolskih zavodov s približno 1,4 milijona študentov, ki so:

 • financirane z več kot 50 % iz zasebnih virov,
 • akreditirane s strani nacionalnih institucij za zagotavljanje kakovosti,
 • ki jih je vlada odobrila kot visokošolske ustanove in
 • izdajajo diplome dodiplomskega, magistrskega in doktorskega študija,
  enakovredne tistim, ki jih izdajajo državne univerze
 • Ustanovitev in delovanje nedržavnih visokošolskih ustanov je pokazatelj pripravljenosti civilne družbe in poslovne skupnosti, da se zavzameta za ustrezno izobraževanje prihodnjih generacij.

  Preberite več

  Zgodba o tem, kaj počnemo

  Cilj EUPHE je ustvariti ugoden okvir za nedržavne (neodvisne) visokošolske ustanove v Evropski uniji.

  Zakonsko določeni cilji EUPHE so:

 • izmenjava izkušenj in standardov dobre znanosti v nedržavnem visokošolskem izobraževanju
 • razvijanje skupnih stališč nedržavnih visokošolskih zavodov v Evropi
 • zaščititi njihove interese na evropski in mednarodni ravni
 • spremljati visokošolske politike v Evropski uniji in njene pobude na tem področju
 • Člani

  Španija

  Asociacion Española de Escuelas de Negocios (AEEN)

  AEEN je špansko nacionalno združenje zasebnih poslovnih šol, ki ga je leta 2008 ustanovilo 11 šol z namenom, da na kolegialen način prispevajo k procesu razvoja menedžmenta s strokovnimi magistrskimi programi, ki njihovim študentom omogočajo doseganje visoko učinkovitih poslovnih rezultatov. Trenutno ima 62 šol članic s približno 63.000 študenti v 1300 programih in 603.000 diplomanti.

  Visit now
  Portugalska

  Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado (APESP)

  APESP je portugalsko nacionalno združenje nedržavnih visokošolskih zavodov, ki so v skladu z zakonsko ureditvijo visokošolskih zavodov priznani kot javni interes.Trenutno ima približno 60 članic s približno 74.000 študenti v.... programih.

  Visit now
  Avstrija

  Österreichische Privatuniversitäten Konferenz (ÖPUK)

  ÖPUK je avstrijska nacionalna konferenca zasebnih univerz. Trenutno ima 16 članic s približno 220 študijskimi programi in več kot 18.000 študenti.

  Visit now
  Slovenija

  Skupnost Samostoijnih Visokošolskih Zavodov (SSVZ)

  SSVZ je slovensko nacionalno združenje nedržavnih visokošolskih zavodov in je uradno priznano s strani vlade kot njihov predstavnik. Trenutno ima 35 članic s približno ....študenti v ....programih.

  Visit now
  Poljska

  University of Social Sciences and Humanities (SWPS)

  SWPS je ena vodilnih poljskih nedržavnih univerz, ustanovljena leta 1996, s trenutno 5 kampusi v večjih mestih na Poljskem z več kot 17.000 študenti v 35 dodiplomskih, podiplomskih in doktorskih programih.

  Visit now
  Irska

  The Higher Education Colleges Association (HECA)

  HECA je nacionalno irsko združenje uglednih neodvisnih zasebnih ponudnikov kakovostnega visokošolskega izobraževanja. Ustanovljeno je bilo leta 1991 in trenutno ima 12 visokih šol članic, ki imajo 27.000 študentov v 379 programih, potrjenih s strani QQI, in približno 127.000 diplomantov.

  Visit now
  Francija

  Union Des Grandes Écoles Indépendantes
  (UGEI)

  UGEI je eno od francoskih nacionalnih združenj nedržavnih visokošolskih ustanov, ustanovljeno leta 1993, s 37 šolami članicami, med katerimi je 14 poslovnih šol, 22 inženirskih šol in 1 šola za oblikovanje s približno 81.000 študenti v ....programih.

  Visit now
  Francija

  Union Des Nouvelles Facultés Libres
  (UNFL)

  UNFL je eno od francoskih nacionalnih združenj nedržavnih visokošolskih ustanov, ustanovljeno leta 2004. Trenutno ima pet članic, ki ponujajo 58 diplom, vključno z licencami, magisteriji in dvojnimi diplomami.

  Visit now
  Nemčija

  Verband Privater Hochschulen e.V.
  (VPH)

  VPH je nemško nacionalno združenje nedržavnih visokošolskih ustanov, ustanovljeno leta 2004. Trenutno ima približno 82 članic, ki v več kot 1200 programih izobražujejo približno 263.000 študentov.

  Visit now