Deklaog

10 razlogov, zakaj je nedržavno visoko šolstvo pomembno za evropski izobraževalni sistem

1

Nedržavno visoko šolstvo je izraz svobodne, živahne, demokratične in samozavestne civilne družbe, ki verjame, da sta za visoko kakovost visokošolskega izobraževanja potrebna tudi dinamika in podjetniški duh zasebnega sektorja.

2

Nedržavno visoko šolstvo je izraz svobodne, živahne, demokratične in samozavestne civilne družbe, ki verjame, da sta za visoko kakovost visokošolskega izobraževanja potrebna tudi dinamika in podjetniški duh zasebnega sektorja.

3

Nedržavni visokošolski zavodi svojim študentom ponujajo široko paleto programov o trenutnem stanju znanosti in didaktike, ki ustrezajo dejanskim potrebam in zahtevam družbe in industrije

4

Nedržavni visokošolski zavodi se s prilagojenimi programi hitro odzivajo na nove zahteve glede kvalifikacij in spretnosti študentov

5

Nedržavne visokošolske institucije združujejo znanstveno znanje s praktičnimi izkušnjami v programih z visoko dodano vrednostjo za zaposljivost študentov

6

Nedržavne visokošolske institucije s svojim podjetniškim duhom prispevajo k prožnejšemu, motiviranemu in v rezultate usmerjenemu visokošolskemu sistemu.

7

Nedržavne visokošolske ustanove s svojim k strankam in trgu usmerjenim pristopom podpirajo Evropo v njeni globalni konkurenci za najsvetlejše talente

8

Nedržavne visokošolske institucije si prizadevajo za večjo pravičnost, dostopnost in vključenost visokošolskega sistema ter si prizadevajo za boljše sodelovanje vseh vrst študentov ne glede na njihovo socialno ozadje.

9

Nedržavne visokošolske ustanove poudarjajo uspešnost in usmerjenost študentov in profesorjev k rezultatom, da bi zagotovile večjo učinkovitost visokošolskega sistema.

10

Nedržavne visokošolske institucije prispevajo k ustvarjanju privlačnejših zaposlitvenih možnosti za vse akademike

EUPHE
zahteve

EUPHE demands from the EU and the European Governments

1

prepoznati potrebo po pluralnosti državnega in nedržavnega visokega šolstva kot pomembne vrednote svobodne in demokratične Evrope.

2

zaščititi raznolikost in neodvisnost nedržavnih visokošolskih institucij v zakonodaji in upravi v zvezi z akademsko svobodo.

3

zagotavljanje pravičnega soobstoja državnega in nedržavnega visokega šolstva v zakonodaji, upravljanju in javnem financiranju visokega šolstva.

4

zagotavljanje prostega pretoka in ustanavljanja evropskih nedržavnih visokošolskih ustanov v vseh državah EU v skladu z Listino EU o temeljnih pravicah, Pogodbo o delovanju Evropske unije in Direktivo EU o storitvah 2006/123/ES

5

zagotoviti, da lahko nedržavne visokošolske institucije neomejeno sodelujejo v vseh njenih programih financiranja visokega šolstva

Člani

Španija

Asociacion Española de Escuelas de Negocios (AEEN)

AEEN je špansko nacionalno združenje zasebnih poslovnih šol, ki ga je leta 2008 ustanovilo 11 šol z namenom, da na kolegialen način prispevajo k procesu razvoja menedžmenta s strokovnimi magistrskimi programi, ki njihovim študentom omogočajo doseganje visoko učinkovitih poslovnih rezultatov. Trenutno ima 62 šol članic s približno 63.000 študenti v 1300 programih in 603.000 diplomanti.

Visit now
Portugalska

Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado (APESP)

APESP je portugalsko nacionalno združenje nedržavnih visokošolskih zavodov, ki so v skladu z zakonsko ureditvijo visokošolskih zavodov priznani kot javni interes.Trenutno ima približno 60 članic s približno 74.000 študenti v.... programih.

Visit now
Avstrija

Österreichische Privatuniversitäten Konferenz (ÖPUK)

ÖPUK je avstrijska nacionalna konferenca zasebnih univerz. Trenutno ima 16 članic s približno 220 študijskimi programi in več kot 18.000 študenti.

Visit now
Slovenija

Skupnost Samostoijnih Visokošolskih Zavodov (SSVZ)

SSVZ je slovensko nacionalno združenje nedržavnih visokošolskih zavodov in je uradno priznano s strani vlade kot njihov predstavnik. Trenutno ima 35 članic s približno ....študenti v ....programih.

Visit now
Poljska

University of Social Sciences and Humanities (SWPS)

SWPS je ena vodilnih poljskih nedržavnih univerz, ustanovljena leta 1996, s trenutno 5 kampusi v večjih mestih na Poljskem z več kot 17.000 študenti v 35 dodiplomskih, podiplomskih in doktorskih programih.

Visit now
Irska

The Higher Education Colleges Association (HECA)

HECA je nacionalno irsko združenje uglednih neodvisnih zasebnih ponudnikov kakovostnega visokošolskega izobraževanja. Ustanovljeno je bilo leta 1991 in trenutno ima 12 visokih šol članic, ki imajo 27.000 študentov v 379 programih, potrjenih s strani QQI, in približno 127.000 diplomantov.

Visit now
Francija

Union Des Grandes Écoles Indépendantes
(UGEI)

UGEI je eno od francoskih nacionalnih združenj nedržavnih visokošolskih ustanov, ustanovljeno leta 1993, s 37 šolami članicami, med katerimi je 14 poslovnih šol, 22 inženirskih šol in 1 šola za oblikovanje s približno 81.000 študenti v ....programih.

Visit now
Francija

Union Des Nouvelles Facultés Libres
(UNFL)

UNFL je eno od francoskih nacionalnih združenj nedržavnih visokošolskih ustanov, ustanovljeno leta 2004. Trenutno ima pet članic, ki ponujajo 58 diplom, vključno z licencami, magisteriji in dvojnimi diplomami.

Visit now
Nemčija

Verband Privater Hochschulen e.V.
(VPH)

VPH je nemško nacionalno združenje nedržavnih visokošolskih ustanov, ustanovljeno leta 2004. Trenutno ima približno 82 članic, ki v več kot 1200 programih izobražujejo približno 263.000 študentov.

Visit now