Uporaba vsebine; omejitve; izjava o zasebnosti

Če v zadevni vsebini ni navedeno drugače in pod pogojem, da izpolnjujete vse svoje obveznosti v skladu s temi pogoji uporabe, ste pooblaščeni za ogled, kopiranje, tiskanje in distribucijo (vendar ne za spreminjanje) vsebine na tem spletnem mestu; pod pogojem, da (i) je takšna uporaba izključno v informativne, nekomercialne namene in (ii) mora vsaka kopija vsebine, ki jo naredite, vsebovati obvestilo o avtorskih pravicah ali drugo pripisovanje, povezano z vsebino.

Niste pooblaščeni za kopiranje ali uporabo kakršne koli programske opreme, lastniških postopkov ali tehnologije, ki je vsebovana ali opisana na tem spletnem mestu.

Pri dostopu do tega spletnega mesta in njegovi uporabi boste upoštevali vse veljavne zakone.

Potrjujete, da lahko vaše osebne informacije in podatke uporabljamo v skladu z našo Izjavo o zasebnosti in Obvestilom o piškotkih, ki sta s tem sklicem vključena v to spletno mesto. S tem se strinjate s pogoji naše Izjave o zasebnosti in Obvestila o piškotkih, vključno z vsemi obveznostmi, ki vam jih nalagata.

Pravice intelektualne lastnine; prepoved uporabe imen ali logotipov zasebnega visokošolskega izobraževanja Evropske unije

Če ni navedeno drugače, vsebino na tem spletnem mestu zagotavljamo mi ali drug subjekt v okviru European Union Private Higher Education.

To spletišče in njegova vsebina sta zaščitena z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi zakoni Anglije in Walesa in/ali drugih jurisdikcij. Mi in naši dajalci licenc si pridržujemo vse pravice, ki niso izrecno podeljene v teh pogojih uporabe.
“Logotip “European Union Private Higher Education.” in različice zgornjih blagovnih znamk v lokalnih jezikih ter nekatera imena izdelkov, ki se pojavljajo na tem spletnem mestu (skupaj (“European Union Private Higher Education.”), so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke subjektov znotraj European Union Private Higher Education. Razen če ni izrecno določeno v teh Pogojih uporabe ali če vas za to izrecno pisno pooblasti zadevni lastnik blagovne znamke, ne smete uporabljati nobene znamke European Union Private Higher Education. znamk samostojno ali v kombinaciji z drugimi besedami ali oblikovnimi elementi, vključno v sporočilih za javnost, oglasih ali drugem promocijskem ali trženjskem gradivu ali medijih v pisni, ustni, elektronski, vizualni ali kateri koli drugi obliki.

Sklicevanja na blagovne znamke drugih strank na tem spletnem mestu so namenjena le identifikaciji in ne pomenijo, da so te stranke odobrile to spletno mesto ali katero koli njegovo vsebino. Ti pogoji uporabe vam ne dajejo nobene pravice do uporabe blagovnih znamk drugih strank.

Odpovedi in omejitve odgovornosti

To spletno mesto (vključno z vsemi vsebinami ali drugimi njegovimi deli, vendar ne omejeno nanje) vsebuje le splošne informacije in s tem spletnim mestom ne zagotavljamo strokovnih nasvetov ali storitev. Pred kakršno koli odločitvijo ali dejanjem, ki bi lahko vplivalo na vaše finance ali poslovanje, se posvetujte z usposobljenim strokovnim svetovalcem.

To spletišče je na voljo takšno, kot je, in v zvezi z njim ne dajemo nobenih izrecnih ali implicitnih zagotovil ali jamstev. Ne da bi omejili zgoraj navedeno, ne jamčimo, da bo to spletno mesto varno, brez napak, brez virusov ali zlonamerne kode ali da bo izpolnjevalo kakršna koli posebna merila delovanja ali kakovosti. Izrecno zavračamo vsa implicitna jamstva, med drugim jamstva o primernosti za prodajo, naslovu, primernosti za določen namen, nekršenju pravic, združljivosti, varnosti in točnosti.

To spletno mesto uporabljate na lastno odgovornost in prevzemate vso odgovornost in tveganje za izgubo, ki je posledica vaše uporabe, med drugim tudi v zvezi z izgubo storitve ali podatkov. Ne bomo odgovorni za nobeno neposredno, posredno, posebno, naključno, posledično ali kazensko škodo ali kakršno koli drugo škodo, ne glede na to, ali gre za pogodbo, zakon, prekršek (med drugim vključno z malomarnostjo) ali drugo škodo, ki je povezana z uporabo tega spletnega mesta ali izhaja iz nje, tudi če smo vedeli ali bi morali vedeti za možnost takšne škode.
Nekatere povezave na tem spletnem mestu lahko vodijo do spletnih mest, virov ali orodij, ki jih vzdržujejo tretje osebe, nad katerimi nimamo nadzora, med drugim tudi do tistih, ki jih vzdržujejo drugi subjekti v okviru zasebnega visokošolskega izobraževanja Evropske unije ali posamezno osebje teh subjektov. Ne da bi omejili kar koli od zgoraj navedenega, ne dajemo nobenih izrecnih ali implicitnih zagotovil ali jamstev v zvezi s takšnimi spletnimi mesti, viri in orodji, povezav do takšnih spletnih mest, virov in orodij pa ne smemo razumeti kot našo podporo tem spletnim mestom, virom in orodjem ali njihovi vsebini.

Zgornje zavrnitve in omejitve odgovornosti veljajo ne le za nas, temveč tudi za vse druge subjekte v okviru zasebnega visokošolskega izobraževanja Evropske unije ter za naše in njihovo osebje.
Zgornje zavrnitve in omejitve odgovornosti veljajo v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakon, ne glede na to, ali gre za pogodbo, zakon, prekršek (med drugim vključno z malomarnostjo) ali kaj drugega.

Dodatni pogoji

Če je kateri koli del teh Pogojev uporabe neveljaven ali neizvršljiv v kateri koli jurisdikciji, potem (i) se v tej jurisdikciji v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, ponovno interpretira tako, da se čim bolj uresniči njegov namen, preostali del teh Pogojev uporabe pa ostane v celoti veljaven in izvršen, in (ii) v vseh drugih jurisdikcijah vsi ti Pogoji uporabe ostanejo v celoti veljavni in izvršljivi.

Te Pogoje uporabe lahko kadar koli spremenimo po lastni presoji tako, da spremenjene Pogoje uporabe objavimo na povezavi Pogoji uporabe (tj. na tej spletni strani, ki si jo trenutno ogledujete) ali drugje na tej spletni strani. Takšni popravki veljajo za vas ob objavi, razen če to izrecno navedemo. Vaša odgovornost je, da ste seznanjeni s takšnimi spremenjenimi Pogoji uporabe tako, da preverjate to spletno stran. Vaša nadaljnja uporaba te spletne strani po spremembah teh Pogojev uporabe pomeni, da se strinjate s spremenjenimi Pogoji uporabe.