Sodišče EU je sprejelo pomembno odločitev v korist nedržavnih univerz

Sodišče EU je ponovno sprejelo pomembno odločitev v korist nedržavnih univerz. Latvijsko ustavno sodišče je SES vprašalo, ali je nacionalna zakonodaja, ki od visokošolskih ustanov […]

EUPHE News 17 marca, 2022

Sodišče EU je ponovno sprejelo pomembno odločitev v korist nedržavnih univerz.

Latvijsko ustavno sodišče je SES vprašalo, ali je nacionalna zakonodaja, ki od visokošolskih ustanov zahteva, da ponujajo tečaje samo v uradnem nacionalnem jeziku, skladna s pravom EU ali je morda diskriminatorna.

V nadaljevanju so predstavljene najpomembnejše sodbe odločbe, ki lahko postanejo pomembne tudi v drugih primerih nedržavnih univerz:

  1. Če se nacionalni zakoni uporabljajo za nedržavne univerze, ki se v glavnem financirajo iz zasebnih sredstev, morajo biti izpodbijane določbe v skladu z določbami o prostem pretoku storitev.
  2. Tečaji zasebnih visokošolskih ustanov so lahko (in pogosto so) plačljivi in tako predstavljajo “storitve” v smislu Direktive o storitvah. Prav tako niso na seznamu storitev, ki jih člen 2(2) izključuje iz področja uporabe te direktive.
  3. Če nacionalna zakonodaja uvede omejitev pravice do ustanavljanja, ki jo zagotavlja člen 49 PDEU, je treba vsak ukrep, ki prepoveduje, ovira ali zmanjšuje privlačnost izvajanja svobode ustanavljanja, šteti za omejitev te svobode.

V tem primeru izpodbijane določbe nekaterim visokošolskim zavodom s sedežem v tujini otežujejo selitev v Latvijo ali odprtje druge poslovne enote v Latviji. Kot pravilno poudarjajo tožeče stranke v postopku v glavni stvari, ker morajo biti izobraževalni programi (skoraj izključno) v latvijskem jeziku, številne tuje visokošolske ustanove ne bodo mogle uporabiti dela svojega upravnega in pedagoškega osebja v Latviji. Poleg tega tuje visokošolske ustanove ne morejo ponujati bolj raznolikih in konkurenčnih storitev, kot so tečaji v drugih jezikih, čeprav po njih obstaja veliko povpraševanje.

Glede na zgoraj navedeno sklepam, da izpodbijane določbe pomenijo omejitev v skladu s členom 49 PDEU, ker otežujejo in zmanjšujejo privlačnost izvajanja svobode ustanavljanja visokošolskih zavodov s sedežem v drugih državah članicah.

Več na naslednji povezavi.

Člani

Španija

Asociacion Española de Escuelas de Negocios (AEEN)

AEEN je špansko nacionalno združenje zasebnih poslovnih šol, ki ga je leta 2008 ustanovilo 11 šol z namenom, da na kolegialen način prispevajo k procesu razvoja menedžmenta s strokovnimi magistrskimi programi, ki njihovim študentom omogočajo doseganje visoko učinkovitih poslovnih rezultatov. Trenutno ima 62 šol članic s približno 63.000 študenti v 1300 programih in 603.000 diplomanti.

Visit now
Portugalska

Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado (APESP)

APESP je portugalsko nacionalno združenje nedržavnih visokošolskih zavodov, ki so v skladu z zakonsko ureditvijo visokošolskih zavodov priznani kot javni interes.Trenutno ima približno 60 članic s približno 74.000 študenti v.... programih.

Visit now
Avstrija

Österreichische Privatuniversitäten Konferenz (ÖPUK)

ÖPUK je avstrijska nacionalna konferenca zasebnih univerz. Trenutno ima 16 članic s približno 220 študijskimi programi in več kot 18.000 študenti.

Visit now
Slovenija

Skupnost Samostoijnih Visokošolskih Zavodov (SSVZ)

SSVZ je slovensko nacionalno združenje nedržavnih visokošolskih zavodov in je uradno priznano s strani vlade kot njihov predstavnik. Trenutno ima 35 članic s približno ....študenti v ....programih.

Visit now
Poljska

University of Social Sciences and Humanities (SWPS)

SWPS je ena vodilnih poljskih nedržavnih univerz, ustanovljena leta 1996, s trenutno 5 kampusi v večjih mestih na Poljskem z več kot 17.000 študenti v 35 dodiplomskih, podiplomskih in doktorskih programih.

Visit now
Irska

The Higher Education Colleges Association (HECA)

HECA je nacionalno irsko združenje uglednih neodvisnih zasebnih ponudnikov kakovostnega visokošolskega izobraževanja. Ustanovljeno je bilo leta 1991 in trenutno ima 12 visokih šol članic, ki imajo 27.000 študentov v 379 programih, potrjenih s strani QQI, in približno 127.000 diplomantov.

Visit now
Francija

Union Des Grandes Écoles Indépendantes
(UGEI)

UGEI je eno od francoskih nacionalnih združenj nedržavnih visokošolskih ustanov, ustanovljeno leta 1993, s 37 šolami članicami, med katerimi je 14 poslovnih šol, 22 inženirskih šol in 1 šola za oblikovanje s približno 81.000 študenti v ....programih.

Visit now
Francija

Union Des Nouvelles Facultés Libres
(UNFL)

UNFL je eno od francoskih nacionalnih združenj nedržavnih visokošolskih ustanov, ustanovljeno leta 2004. Trenutno ima pet članic, ki ponujajo 58 diplom, vključno z licencami, magisteriji in dvojnimi diplomami.

Visit now
Nemčija

Verband Privater Hochschulen e.V.
(VPH)

VPH je nemško nacionalno združenje nedržavnih visokošolskih ustanov, ustanovljeno leta 2004. Trenutno ima približno 82 članic, ki v več kot 1200 programih izobražujejo približno 263.000 študentov.

Visit now