Pomoč pri predsedovanju EUPHE Klaus Hekking VPH Nemčija

V sredo, 17. junija, je potekala redna letna generalna skupščina EUPHE, na kateri so člani soglasno potrdili, da je Klaus Hekking kot predstavnik VPH (Nemčija) […]

EUPHE News 29 decembra, 2021

V sredo, 17. junija, je potekala redna letna generalna skupščina EUPHE, na kateri so člani soglasno potrdili, da je Klaus Hekking kot predstavnik VPH (Nemčija) prevzel funkcijo za začetni dvoletni mandat, v celoti obnovil preostale člane upravnega odbora in kot gostujočega člana vključil Marcina Jacobyja iz SWPS (Poljska).

  • Predsednik, Klaus Hekking VPH (Nemčija)
  • 1. podpredsednik, Jean Michel Nicolle UGEI (Francija)
  • 2. podpredsednik, Joao Redondo, APESP (Portugalska)
  • 1. blagajnik, Karl Wöber ÖPUK (Avstrija)
  • 2. blagajnik, Bertrand Doncieux UNFL (Francija)
  • Generalni sekretar, Antonio Alonso AEEN (Španija)
  • Gostujoči član, Marcin Jacoby iz SWPS (Poljska)

Poleg tega smo v EUPHE sprejeli dve novi članici – Združenje visokošolskih zavodov (Higher Education Colleges Association – HECA), Irska, in Univerzo za družbene in humanistične vede SWPS, Poljska. Jean-Michel Nicolle je bil zadnji dve leti predsednik odbora. Njegov mandat se je iztekel, saj je upravni odbor EUPHE izvoljen za dve leti. “Izjemno sem počaščen in navdušen, da lahko prevzamem vlogo predsednika tega delavnega in k rezultatom usmerjenega združenja. Jean-Michel je funkcijo predsednika opravljal nadvse pošteno, jaz pa nameravam nadaljevati tam, kjer je končal, skupaj z izjemno skupino strokovnjakov, ki imajo znanje in izkušnje z delom v zasebnem visokošolskem sektorju v Evropi,” je dejal Klaus Hekking

Člani

Španija

Asociacion Española de Escuelas de Negocios (AEEN)

AEEN je špansko nacionalno združenje zasebnih poslovnih šol, ki ga je leta 2008 ustanovilo 11 šol z namenom, da na kolegialen način prispevajo k procesu razvoja menedžmenta s strokovnimi magistrskimi programi, ki njihovim študentom omogočajo doseganje visoko učinkovitih poslovnih rezultatov. Trenutno ima 62 šol članic s približno 63.000 študenti v 1300 programih in 603.000 diplomanti.

Visit now
Portugalska

Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado (APESP)

APESP je portugalsko nacionalno združenje nedržavnih visokošolskih zavodov, ki so v skladu z zakonsko ureditvijo visokošolskih zavodov priznani kot javni interes.Trenutno ima približno 60 članic s približno 74.000 študenti v.... programih.

Visit now
Avstrija

Österreichische Privatuniversitäten Konferenz (ÖPUK)

ÖPUK je avstrijska nacionalna konferenca zasebnih univerz. Trenutno ima 16 članic s približno 220 študijskimi programi in več kot 18.000 študenti.

Visit now
Slovenija

Skupnost Samostoijnih Visokošolskih Zavodov (SSVZ)

SSVZ je slovensko nacionalno združenje nedržavnih visokošolskih zavodov in je uradno priznano s strani vlade kot njihov predstavnik. Trenutno ima 35 članic s približno ....študenti v ....programih.

Visit now
Poljska

University of Social Sciences and Humanities (SWPS)

SWPS je ena vodilnih poljskih nedržavnih univerz, ustanovljena leta 1996, s trenutno 5 kampusi v večjih mestih na Poljskem z več kot 17.000 študenti v 35 dodiplomskih, podiplomskih in doktorskih programih.

Visit now
Irska

The Higher Education Colleges Association (HECA)

HECA je nacionalno irsko združenje uglednih neodvisnih zasebnih ponudnikov kakovostnega visokošolskega izobraževanja. Ustanovljeno je bilo leta 1991 in trenutno ima 12 visokih šol članic, ki imajo 27.000 študentov v 379 programih, potrjenih s strani QQI, in približno 127.000 diplomantov.

Visit now
Francija

Union Des Grandes Écoles Indépendantes
(UGEI)

UGEI je eno od francoskih nacionalnih združenj nedržavnih visokošolskih ustanov, ustanovljeno leta 1993, s 37 šolami članicami, med katerimi je 14 poslovnih šol, 22 inženirskih šol in 1 šola za oblikovanje s približno 81.000 študenti v ....programih.

Visit now
Francija

Union Des Nouvelles Facultés Libres
(UNFL)

UNFL je eno od francoskih nacionalnih združenj nedržavnih visokošolskih ustanov, ustanovljeno leta 2004. Trenutno ima pet članic, ki ponujajo 58 diplom, vključno z licencami, magisteriji in dvojnimi diplomami.

Visit now
Nemčija

Verband Privater Hochschulen e.V.
(VPH)

VPH je nemško nacionalno združenje nedržavnih visokošolskih ustanov, ustanovljeno leta 2004. Trenutno ima približno 82 članic, ki v več kot 1200 programih izobražujejo približno 263.000 študentov.

Visit now