Dowiedz się
kim jesteśmy

Europejska Unia Prywatnego Szkolnictwa Wyższego (EUPHE) jest europejską siecią niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego. Reprezentujemy około 700 niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego z około 1,4 mln studentów, które są:

 • ukonstytuowane jako prywatne osoby prawne,
 • finansowane w ponad 50% z prywatnych źródeł,
 • akredytowane przez krajowe instytucje zapewniania jakości,
 • zatwierdzone przez rząd
 • zatwierdzone przez rząd jako instytucje szkolnictwa wyższego i
 • nadają tytuły licencjata, magistra i doktora równoważne z tytułami nadawanymi przez uniwersytety państwowe.
 • Tworzenie i funkcjonowanie niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego jest wskaźnikiem gotowości społeczeństwa obywatelskiego i społeczności biznesowej do zaangażowania się w odpowiednie kształcenie przyszłych pokoleń.

  Dowiedz się więcej

  Opowieść o tym, co robimy

  Celem EUPHE jest stworzenie korzystnych ram dla niepublicznych (niezależnych) instytucji szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej.

  Celami statutowymi EUPHE są:

 • wymiana doświadczeń i standardów dobrej nauki w niepublicznym szkolnictwie wyższym
 • wypracowanie wspólnego stanowiska niepublicznych szkół wyższych w Europie
 • reprezentowanie ich interesów na poziomie europejskim i międzynarodowym
 • monitorowanie polityki w zakresie szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej i jej inicjatyw w tym obszarze
 • Członkowie

  Hiszpania

  Asociacion Española de Escuelas de Negocios (AEEN)

  AEEN jest krajowym hiszpańskim stowarzyszeniem prywatnych szkół biznesu, założonym w 2008 roku przez 11 szkół. Jego celem jest przyczynienie się w sposób kolegialny do procesu rozwoju zarządzania poprzez profesjonalne programy magisterskie, które umożliwiają ich studentom uzyskanie wysoce efektywnych wyników biznesowych. Obecnie w skład stowarzyszenia wchodzą 62 szkoły członkowskie, kształcące 63.000 studentów na 1300 programach i 603.000 absolwentów.

  Visit now
  Portugalia

  Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado (APESP)

  APESP jest krajowym portugalskim stowarzyszeniem niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego uznanych za działające w interesie publicznym na mocy przepisów prawnych dotyczących instytucji szkolnictwa wyższego. Obecnie zrzesza około 60 członków, którzy kształcą około 74 000 studentów na ... programach.

  Visit now
  Austria

  Österreichische Privatuniversitäten Konferenz (ÖPUK)

  ÖPUK jest krajową austriacką konferencją prywatnych szkół wyższych. Obecnie liczy 16 członków, z około 220 kierunkami studiów i ponad 18 000 studentów.

  Visit now
  Słowenia

  Skupnost Samostoijnih Visokošolskih Zavodov (SSVZ)

  SSVZ jest krajowym słoweńskim stowarzyszeniem niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego i jest oficjalnie uznawany przez rząd jako jego przedstawiciel. Obecnie ma 35 członków z około .... studentów na .... programach.

  Visit now
  Polska

  University of Social Sciences and Humanities (SWPS)

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny jest jednym z wiodących polskich uniwersytetów prywatnych, założonym w 1996 roku. Obecnie posiada 5 kampusów w głównych miastach Polski, gdzie studiuje ponad 17.000 studentów na 35 programach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

  Visit now
  Irlandia

  The Higher Education Colleges Association (HECA)

  HECA jest krajowym irlandzkim stowarzyszeniem szanowanych i niezależnych prywatnych dostawców wysokiej jakości edukacji wyższej. Została założona w 1991 roku i obecnie posiada 12 szkół wyższych z 27.000 studentów NA 379 programach zatwierdzonych przez QQI i około 127.000 absolwentów.

  Visit now
  Francja

  Union Des Grandes Écoles Indépendantes
  (UGEI)

  UGEI jest jednym z krajowych francuskich stowarzyszeń niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego, założonym w 1993 roku, z 37 szkołami członkowskimi, wśród nich 14 szkołami biznesu, 22 szkołami inżynieryjnymi i 1 szkołą projektowania, i z około 81.000 studentów na ....programach.

  Visit now
  Francja

  Union Des Nouvelles Facultés Libres
  (UNFL)

  UNFL jest jednym z krajowych francuskich stowarzyszeń niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego, założonym w 2004 roku

  Visit now
  Niemcy

  Verband Privater Hochschulen e.V.
  (VPH)

  VPH jest narodowym niemieckim stowarzyszeniem niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego, założonym w 2004 roku. Obecnie liczy około 82 członków, którzy kształcą około 263.000 studentów na ponad 1200 programach.

  Visit now