Oznaka: establishment and operation of private universities

Predsednik
Poročilo

Dragi vsi, ker je to moje zadnje srečanje v vlogi predsednika EUPHE, bom na kratko povzel naše dejavnosti v zadnjih dveh letih. Po ustanovni fazi […]

Izjava skupine za spremljanje bolonjskega procesa

EUPHE odločno podpira izjavo bolonjske skupine za spremljanje o posledicah ruske invazije v Ukrajino. Nedržavne univerze so kot izrazit izraz vrednot evropske civilne družbe v […]

Sodišče EU je sprejelo pomembno odločitev v korist nedrža...

Sodišče EU je ponovno sprejelo pomembno odločitev v korist nedržavnih univerz. Latvijsko ustavno sodišče je SES vprašalo, ali je nacionalna zakonodaja, ki od visokošolskih ustanov […]

VC z
Sabine Verheyen

Na zadnji konferenci upravnega odbora v letu 2021 so imeli člani upravnega odbora EUPHE priložnost izmenjati mnenja s Sabine Verheyen, članico Evropskega parlamenta in predsednico […]

Pomoč pri predsedovanju EUPHE Klaus Hekking VPH Nemčija

V sredo, 17. junija, je potekala redna letna generalna skupščina EUPHE, na kateri so člani soglasno potrdili, da je Klaus Hekking kot predstavnik VPH (Nemčija) […]

Državne univerze kot ponudnik nadaljnjega izobraževanja &...

Na spletni strani Sreča ali nesreča – kdo bo nadaljeval šolanje, Christine Böckelmann je direktorica, Erik Nagel pa namestnik direktorja Poslovne šole v Luzernu. Ali […]

Pismo komisarju za inovacije, raziskave, kulturo, izobraž...

Spoštovani komisar Gabriel, s tem pismom vas želimo opozoriti na položaj zasebnih visokošolskih zavodov v EU sredi pandemije COVID-19. Evropska zveza zasebnih visokošolskih zavodov (EUPHE) […]

EU želi okrepiti pravice zasebnih univerz v Evropi

Evropska zveza zasebnega visokega šolstva (EUPHE) pozdravlja mnenje generalnega pravobranilca na Sodišču Evropskih skupnosti (SES) v postopku za ugotavljanje kršitev proti Madžarski v zvezi z […]

EUPHE v
Lisaboni

4. aprila je na Portugalskem, na Univerzi Lusíada v Lizboni, potekalo srečanje EUPHE. Srečanja so se udeležili predstavniki naslednjih subjektov: João Redondo, Miguel Copetto in […]

EUPHE v
Madridu

EUPHE ima svoje prvo uradno dejanje v Madridu v Španiji v četrtek, 15. novembra, sodeluje na IV. mednarodnem kongresu poslovnih šol in AEEN 2018 Awards, […]

Zahteve EUPHE evropskim vladam

1. EUPHE poziva Evropsko unijo in vse države članice, naj pluralnost javnega in zasebnega visokega šolstva obravnavajo kot visoko vrednoto svobodne in demokratične družbe. 2. […]

Uradni statut EUPHE
konstitucija

26. junija se je v Bruslju sestalo pet združenj, ki spodbujajo EUPHE, da bi v skladu z belgijsko zakonodajo ustanovili mednarodno neprofitno združenje. KONSTITUCIJA Leto […]

Prvi koraki EUPHE

EUPHE se je rodil 30. novembra 2017 v Parizu. EUPHE je rezultat soglasja in dogovora šestih združenj, ki predstavljajo zasebne univerze in poslovne šole v […]

Člani

Španija

Asociacion Española de Escuelas de Negocios (AEEN)

AEEN je špansko nacionalno združenje zasebnih poslovnih šol, ki ga je leta 2008 ustanovilo 11 šol z namenom, da na kolegialen način prispevajo k procesu razvoja menedžmenta s strokovnimi magistrskimi programi, ki njihovim študentom omogočajo doseganje visoko učinkovitih poslovnih rezultatov. Trenutno ima 62 šol članic s približno 63.000 študenti v 1300 programih in 603.000 diplomanti.

Visit now
Portugalska

Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado (APESP)

APESP je portugalsko nacionalno združenje nedržavnih visokošolskih zavodov, ki so v skladu z zakonsko ureditvijo visokošolskih zavodov priznani kot javni interes.Trenutno ima približno 60 članic s približno 74.000 študenti v.... programih.

Visit now
Avstrija

Österreichische Privatuniversitäten Konferenz (ÖPUK)

ÖPUK je avstrijska nacionalna konferenca zasebnih univerz. Trenutno ima 16 članic s približno 220 študijskimi programi in več kot 18.000 študenti.

Visit now
Slovenija

Skupnost Samostoijnih Visokošolskih Zavodov (SSVZ)

SSVZ je slovensko nacionalno združenje nedržavnih visokošolskih zavodov in je uradno priznano s strani vlade kot njihov predstavnik. Trenutno ima 35 članic s približno ....študenti v ....programih.

Visit now
Poljska

University of Social Sciences and Humanities (SWPS)

SWPS je ena vodilnih poljskih nedržavnih univerz, ustanovljena leta 1996, s trenutno 5 kampusi v večjih mestih na Poljskem z več kot 17.000 študenti v 35 dodiplomskih, podiplomskih in doktorskih programih.

Visit now
Irska

The Higher Education Colleges Association (HECA)

HECA je nacionalno irsko združenje uglednih neodvisnih zasebnih ponudnikov kakovostnega visokošolskega izobraževanja. Ustanovljeno je bilo leta 1991 in trenutno ima 12 visokih šol članic, ki imajo 27.000 študentov v 379 programih, potrjenih s strani QQI, in približno 127.000 diplomantov.

Visit now
Francija

Union Des Grandes Écoles Indépendantes
(UGEI)

UGEI je eno od francoskih nacionalnih združenj nedržavnih visokošolskih ustanov, ustanovljeno leta 1993, s 37 šolami članicami, med katerimi je 14 poslovnih šol, 22 inženirskih šol in 1 šola za oblikovanje s približno 81.000 študenti v ....programih.

Visit now
Francija

Union Des Nouvelles Facultés Libres
(UNFL)

UNFL je eno od francoskih nacionalnih združenj nedržavnih visokošolskih ustanov, ustanovljeno leta 2004. Trenutno ima pet članic, ki ponujajo 58 diplom, vključno z licencami, magisteriji in dvojnimi diplomami.

Visit now
Nemčija

Verband Privater Hochschulen e.V.
(VPH)

VPH je nemško nacionalno združenje nedržavnih visokošolskih ustanov, ustanovljeno leta 2004. Trenutno ima približno 82 članic, ki v več kot 1200 programih izobražujejo približno 263.000 študentov.

Visit now